« I Killed My Mom » Jonathan Sullam 19/09 > 31/10/2015 - Huis der Kunsten

De tentoonstelling is een allegorie over de overgang 

van tiener naar volwassene, een sleutelmoment met 

sterke tegenstellingen dat een dualiteit kent tussen 

de drang naar vrijheid – een waarde geassocieerd 

met volwassen zijn – en het weigeren van de 

verplichtingen die dit statuut met zich meebrengt.  

Dit breekpunt is opgevat in mythologische zin en 

geeft de breuk weer met het idee van traditie, het 

bekende en datgene dat ons voedt. De Europeaan – 

voor zover dat nog iets wil zeggen – kijkt naar de 

vraag van de oorsprong als iets dat doorheen de 

geschiedenis onophoudelijk gemarkeerd is door 

onderbreking, eender dan door een continu 

samengaan. 

Het geheel van de stukken - allemaal gelinkt met die passage tussen twee opeenvolgende 

statussen - krijgt vorm in niet eindigende staten en landschappen van verlatenheid of van 

overdaad. Tegenover die omgevingssfeer ontstaat het ambigue beeld van de kamer van een 

tiener: de intieme ruimte die diens identiteit, innerlijke twijfels, keuzes en verlangens verdicht en 

etaleert. Daar toont de tiener zijn affecties en smaken in de vorm van iconen of slogans, impulsief 

tegen de muur gehangen met punaises.  

De werken van Jonathan Sullam presenteren vormen 

die vaak in onevenwicht zijn, gekristalliseerd in de 

tijd en vorm. De stukken manifesteren zich - 

opgestrekt, vallend of ineengestort - in de vorm van 

spanningen die verschillende richtingen kunnen 

uitgaan en die tot uiting komen in beelden, 

installaties of beeldhouwwerken. Deze stukken 

functioneren – vaak paradoxaal – als een oxymoron: 

de materialen staan tegenover hun concept. Die 

‘bipolaire staat’ opent een veld van organisch 

verstrengelde vormen tot hun ontknoping met een 

glad en geïndustrialiseerd uiterlijk, verstoken van elk 

contact. De objecten tonen zich als kunstwerken die 

onbeslist zijn over hun status en functie en die zich proberen te manifesteren in een vorm van 

troosteloosheid en verlatenheid. Die staat van de dingen - een waar transformatiemoment - is 

kenmerkend voor Jonathan Sullams werken en verleent hen hun geestesstaat, afwisselend sterk  en kwetsbaar.

www.jonathansullam.com 

Jonathan Sullam © Crédit photo: Mikael Falke
Folder Jonathan Sullam - 2015 (PDF - download : 719 Ko)
Jonathan Sullam © Photo : Mikael Falke  A l’initiative de / Op initiatief van Sadik Köksal, Echevin  de la culture / Schepen van cultuur (FR) et avec le soutien  du Collège des Bourgmestre et Echevins / en met de steun  van het College van Burgemeester en Schepenen. MAISON DES ARTS DE SCHAERBEEK Chaussée de Haecht, 147 Haachstesteenweg 1030 Schaer/arbeek Semaine / Week 10:00 — 17:00  Samedi / Zaterdag  14:00 — 18:00 www.1030culture.be +32 2 240 34 99 I KILLED  MY MOM Vernissage 18.09.15 / 18:30 — 21:30 19.9>31.10.15
19/09 > 31/10/2015     VERNISSAGE 18.09 - 18:30 > 21:30  Huis der Kunsten - Maison des Arts de Schaerbeek Haachstesteenweg 147 1030 Schaarbeek Week: 10:00 > 17:00 Zaterdag  14:00 > 18:00 02/240 34 99 - www.1030culture.be

JONATHAN SULLAM

FR N L A r t i e s t e n p a r c o u r s   ●   S c h a a r b e e k
Web-design, ontwerp & grafische vormgeving: Sylvie Wilhelm © 2015 - Foto’s van mozaïeken voor art1030.be : Sylvie Wilhelm © 2015 , reproductie verboden
CONTACTEN VOORBIJE EDITIES PERS JONATHAN SULLAM KUNSTENAARS STARTPAGINA PARTNERS PRAKTISCHE INFO ANIMATIE